Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM
Cơ cấu tổ chức
Lãnh đạo
Giới thiệu
Các Phòng Ban
Các Khoa
Các Viện
Các Trung tâm
Hợp tác quốc tế
Khoa học - Công nghệ
Đoàn thể
Phiếu thăm dò
Bạn đã tốt nghiệp tại IUH và hiện nay bạn đang:
Làm việc đúng chuyên ngành
Làm việc không đúng chuyên ngành
Tìm việc
Chờ học tiếp
Giới thiệu
Trực tuyến
Đang online : 30
Hôm nay : 69
Hôm qua : 107
Tổng cộng : 117033522

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
NHIỆM KỲ 2015-2020
 
BÍ THƯ 
Nguyễn Thiên Tuế


  
PHÓ BÍ THƯ
Trần Văn Thắng

PHÓ BÍ THƯ
Nguyễn Chí Hùng
 

  

   ỦY VIÊN T.VỤ

   Nguyễn Chí Hiếu


ỦY VIÊN T.VỤ

Hoàng Đơ

  

                            
   
ỦY VIÊN BCH

   Ngô Thị Hồng Đào


ỦY VIÊN BCH
Nguyễn Đình Hiền

  

  ỦY VIÊN BCH
   Bùi Trung Thành


ỦY VIÊN BCH
Nguyễn Trung Dũng

  

   ỦY VIÊN BCH
  Ninh Văn Tiến


ỦY VIÊN BCH
Phạm Thanh Tùng

  

  ỦY VIÊN BCH
   Lương Xuân Duyên


ỦY VIÊN BCH
Phan Hồng Hải

  

   ỦY VIÊN BCH
    Phạm Trung Kiên


ỦY VIÊN BCH
Trương Hoàng Tuấn

Tin mới
Copyright © 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Industrial University of Ho Chi Minh City - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM - Tel:083.8940390 - Fax:083.8946268