Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM
Copyright © 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Industry - HUI
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM - Tel:083.8940390 - Fax:083.8946268