Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM
Cơ cấu tổ chức
Lãnh đạo
Giới thiệu
Các Phòng Ban
Các Khoa
Các Viện
Các Trung tâm
Hợp tác quốc tế
Khoa học - Công nghệ
Đoàn thể
Phiếu thăm dò
Bạn đã tốt nghiệp tại IUH và hiện nay bạn đang:
Làm việc đúng chuyên ngành
Làm việc không đúng chuyên ngành
Tìm việc
Chờ học tiếp
Giới thiệu
Trực tuyến
Đang online : 87
Hôm nay : 127
Hôm qua : 107
Tổng cộng : 117033580
Danh sách giảng viên cơ hữu  (01-11-2015)
Xem tiếp
Công bố 3 công khai  (14-05-2011)
 Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 – 2015, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM công khai những thông tin theo quy định như sau (bấm vào link để tải về):
Xem tiếp
Qui chế - qui định  (06-04-2011)
Thông báo liên quan đến HSSV
Xem tiếp
Nội qui học tập  (08-09-2010)
 Nội qui học tập trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Xem tiếp
ISO 9001:2008  (01-02-2010)
Chính sách chất lượng
Xem tiếp
Biểu mẫu  (16-10-2009)
 Dành cho sinh viên truờng ĐHCN TP.HCM
Xem tiếp
Liên hệ - Góp ý  (02-03-2009)
Liên hệ - Góp ý được tiếp nhận và giải quyết bởi P. TTGD và QL.HSSV liên quan đến các vấn đề học tập sinh hoạt trong toàn Trường


Xem tiếp
Tin mới
Copyright © 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Industrial University of Ho Chi Minh City - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM - Tel:083.8940390 - Fax:083.8946268