Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM
Cơ cấu tổ chức
Lãnh đạo
Giới thiệu
Các Phòng Ban
Các Khoa
Các Viện
Các Trung tâm
Hợp tác quốc tế
Khoa học - Công nghệ
Đoàn thể
Phiếu thăm dò
Bạn đã tốt nghiệp tại IUH và hiện nay bạn đang:
Làm việc đúng chuyên ngành
Làm việc không đúng chuyên ngành
Tìm việc
Chờ học tiếp
Giới thiệu
Trực tuyến
Đang online : 27
Hôm nay : 66
Hôm qua : 107
Tổng cộng : 117033519
Công bố 3 công khai  (14-05-2011)

 Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 – 2015, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM công khai những thông tin theo quy định như sau (bấm vào link để tải về):

- Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế

- Công khai cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

- Công khai tài chính

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo:
         
1 - Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
          2
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
          3
- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
          4 
- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
          5 
- Ngành Khoa học máy tính và công nghệ thông tin
          6- Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
          7- Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
          8- Thương mại điện tử
          9- Quản trị marketing

          10
- Quản trị kinh doanh
         
11- Công nghệ kỹ thuật nhiệt
         
12 Ngành Tài chính - Ngân hàng
         
13- Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
          14 - Ngành Công nghệ may

         
15- Ngành Ngôn ngữ Anh
         
16- Ngành Kế toán
          
17- Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học
         
18- Ngành Công nghệ sinh học
         
19- Ngành Công nghệ thực phẩm

Tin mới
Copyright © 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Industrial University of Ho Chi Minh City - IUH
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM - Tel:083.8940390 - Fax:083.8946268