Degree reference

Degree reference

Để xác thực văn bằng, vui lòng gởi thông tin đề nghị xác thực văn bằng đến Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Address:
Number 12 Nguyen Van Bao, Ward 4, Go Vap District, Ho Chi Minh City.

Contact numbers:
- Office of Academic Affairs: 08 3940390 - Ext: 525
- Office of Postgraduate Management: 08 3940390 – Ext: 106