Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

HIẾN PHÁP

Sống, làm việc

Theo Hiến pháp & Pháp luật

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020

Phó bí thư

Phan Hồng Hải
Nguyễn Chí Hùng

Ủy viên thường vụ

Hoàng Đơ

Ủy viên ban chấp hành

Nguyễn Đình Hiền
Nguyễn Trung Dũng
Phạm Thanh Tùng
Bùi Trung Thành
Phạm Trung Kiên
Nguyễn Xuân Hồng
Đàm Sao Mai
Nguyễn Thị Thương