Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

HIẾN PHÁP

Sống, làm việc

Theo Hiến pháp & Pháp luật

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020

Bí thư

Nguyễn Thiên Tuế

Phó bí thư

Trần Văn Thắng
Nguyễn Chí Hùng

Ủy viên thường vụ

Nguyễn Chí Hiếu
Hoàng Đơ

Ủy viên ban chấp hành

Phan Hồng Hải
Nguyễn Đình Hiền
Ngô Thị Hồng Đào
Nguyễn Trung Dũng
Ninh Văn Tiến
Phạm Thanh Tùng
Lương Xuân Duyên
Bùi Trung Thành
Phạm Trung Kiên
Trương Hoàng Tuấn