TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Cán bộ quản lý IUH tham gia chương trình tập huấn UK-VN HEP từ ngày 1-12/12/2018 12-12-2018

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP) với sự bảo hộ và giúp đỡ của Hội đồng Anh tại Việt Nam và Hội các trường Đại học Wales tổ chức chuyến đi tập huấn tại Anh với chuyên đề “Hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp (University industry link)” từ ngày 2-7/12/2018 cho 05 năm trường tham gia dự án gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Về phía Nhà trường, đại diện tham dự cho chuyến tập huấn có TS. Nguyễn Thiên Tuế - Hiệu trưởng nhà trường và thầy Nguyễn Xuân Hồng - Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính.

Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP) được xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục đại học của Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt hỗ trợ thực hiện chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Từ năm 2018-2019, Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các dự án hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam với các trường và tổ chức của Vương quốc Anh tham gia chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh (UK-VN HEP).

Trong thời gian tập huấn và làm việc tại Vương quốc Anh, đại diện nhà trường đã có cơ hội trao đổi, làm việc với Chính phủ Vương quốc Anh, Hội đồng Anh tại Wales, Hội đồng Ngân sách giáo dục đại học xứ Wales (HEFCW), Đại học Cardiff, Đại học South Wales, Đại học Bangor, Đại học Cardiff Metropolitan, …

Chuyến tham quan học tập được tổ chức với mục đích cung cấp cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cơ hội học hỏi các mô hình và kinh nghiệm thực hiện tốt nhất của Vương quốc Anh, và hướng tới nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong xây dựng và phát triển quan hệ đối tác hiệu quả giữa trường đại học và doanh nghiệp.

Một số hình ảnh trong chuyến tập huấn: