TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2018 16-11-2017

Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ 2018.

Xem chi tiết:

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 - (Lần 2)

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017

Biểu mẫu và Hướng dẫn nộp hồ sơ: xem tại đây

Liên hệ và nộp hồ sơ dự tuyển:

Phòng Quản lý Sau đại học (Phòng E3.03)
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: 08. 38940390 – Số nội bộ 106
Email: sdh@iuh.edu.vn – Website: www.sdh.iuh.edu.vn.