Video giới thiệu trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Video giới thiệu trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 01-10-2014